spotkanie-kluby
wadowice-podokreg

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice przesyła klubom informację, że zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2022/2023 należy stosować się do n/w zasad w celu uprawnień zawodników do gry w systemie extranet.

Obowiązkowo gra zawodników młodszych w starszych rocznikach należy załączyć zgodę lekarza ( zapis i pieczątka lekarza ) oraz zgodę opiekuna na grę zawodnika w wyższej grupie wiekowej. Bez tej informacji zawodnik nie będzie uprawniony do gry w systemie extranet.

Kluby które jeszcze nie złożyły oświadczeń o posiadaniu deklaracji gry amatora  prosimy o bezzwłocznie przesłanie e-mailem do Podokręgu tych oświadczeń.

Wyciąg z Uchwały nr 21/Z/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku

12. Opłata za zmianę terminu zawodów. Opłata za zmianę terminu zawodów wnioskowana w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozegrania zawodów w wysokości

KLASA ROZGRYWKOWA KWOTA IV, V liga 500 zł

Klasa Okręgowa, A, B, C 300 zł

Drużyny młodzieżowe, IV i V liga kobiet 200 z

WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK NA SEZON 2022/2023

UCZESTNICY ZAWODÓW

  • 7

W rozgrywkach młodzieżowych sezonu 2022/2023 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w okresie:

- od 01.01.2004 do 31.12.2005 Junior (A1 – rocznik 2004, A2 – rocznik 2005)

 - od 01.01.2006 do 31.12.2007 Junior młodszy (B1 – rocznik 2006, B2 – rocznik 2007)

- od 01.01.2008 do 31.12.2009 Trampkarz (C1 – rocznik 2008, C2 – rocznik 2009)

 - od 01.01.2010 do 31.12.2011 Młodzik (D1 – rocznik 2010, D2 – rocznik 2011)

4a. W rozgrywkach kategorii wiekowej Junior mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Junior młodszy (roczniki 2006, 2007) - pod warunkiem pozytywnej opinii lekarza zezwalającej na grę w wyższej kategorii wiekowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do gry zawodnika z kategorii Trampkarz (rocznik 2008), który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;

 b) uzyskaniu przez zainteresowanego pozytywnej opinii lekarza zezwalającej na grę w wyższej kategorii wiekowej.

4b. W rozgrywkach kategorii wiekowej Junior Młodszy mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Trampkarz (roczniki 2008, 2009) - pod warunkiem pozytywnej opinii lekarza zezwalającej na grę w wyższej kategorii wiekowej.

4c. W rozgrywkach kategorii wiekowej Trampkarz mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Młodzik (roczniki 2010, 2011) - pod warunkiem posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w wyższej kategorii wiekowej.

4d. W rozgrywkach kategorii wiekowej Młodzik mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Orlik (roczniki 2012, 2013) - pod warunkiem posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w wyższej kategorii wiekowej.

Zgoda na pliki cookie i dane

Pliki cookies ("ciasteczka") stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu - komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem.