spotkanie-kluby
wadowice-podokreg

Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przypomina klubom, że stosowna Uchwała Zarządku PZPN zobowiązuje klub do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku.

W przypadku braku oświadczenia Wydział Gier MZPN będzie wydawał decyzję z trybem natychmiastowej wykonalności, a sprawa klubu odstępującego zostanie skierowana do Wydziału Dyscypliny MZPN za brak wykonania Uchwały Zarządu PZPN.

Wyciąg z Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej

§ 16
5. Klub odstępujący jest zobowiązany do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku.
6. W przypadku braku oświadczenia klubu o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem, nie wydanego w terminie, o którym mowa w ust. 5, wyrejestrowanie zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki nożnej właściwego dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ.

Zgoda na pliki cookie i dane

Pliki cookies ("ciasteczka") stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu - komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem.