Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbędzie się na Zamku Królewskim w Niepołomicach, w środę 18 października 2023 roku, o godzinie 16 – w 1. terminie lub o godzinie 16.30 – w 2. terminie.

Wraz z Uchwałą nr 60/Z/2023 z 5 września br. o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd MZPN przyjął porządek obrad, w którym znajduje się podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym została przekazana delegatom (mailowo/listownie), wyznaczony został też termin zawiadomienia o ewentualnych zmianach delegatach – najpóźniej do 11 października br.

Zgoda na pliki cookie i dane

Pliki cookies ("ciasteczka") stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu - komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem.