REGULAMIN

PIŁKARSKICH TURNIEJÓW HALOWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ

PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE

Organizator turnieju : Podokręg Piłki Nożnej Wadowice

Cel turnieju : Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży oraz ustalenie zespołów w poszczególnych grupach wiekowych (trampkarz, młodzik) do finałowych rozgrywek MZPN

Nagrody turnieju : Puchary i medale dla drużyn uczestniczących w finałach Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice.

Grupy wiekowe :             

 1. Trampkarze rocznik 2009 i młodsi
 2. Młodzik rocznik 2011 i młodsi
 3. Orlik rocznik 2013 i młodsi
 4. Żaki rocznik 2015 i młodsi
 5. Skrzaty rocznik 2017 i młodsi

Zawodnicy mogą brać udział w turnieju w jednej kategorii w danym dniu / nie dotyczy bramkarza /

Obsada sędziowska :  Kolegium Sędziów Wadowice

Turniej prowadzony jest przez sędziów w oparciu o przepisy w gry w „piłki nożnej” wydane przez PZPN oraz przepisy gry piłki nożnej halowej.

Ubezpieczenie :  Zawodnicy zgłoszeni do turniejów wini być ubezpieczeni przez macierzyste kluby. Obowiązek dopilnowania w/w spraw spoczywa na klubach i kierownikach poszczególnych klubów.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przedłożenie listy zgłoszeń  zawodników z systemu extranet wraz z oświadczeniem o aktualnych kartach zdrowia zawodników. Do konfrontacji zawodnicy obowiązkowo mają posiadać dowody tożsamości ( paszport, legitymacja szkolna, dowód tymczasowy osobisty e-dowód )

Zasady gry w turniejach :

 1. Zawody rozgrywane są zgodnie z ustaleniami organizatorów
 1. W turniejach uczestniczą zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry w danych klubach.
 1. Zespół tworzy 5 zawodników – czterech w polu i bramkarz, strój bramkarza musi różnić się kolorem od ubioru innych zawodników.
 1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, remis 1 pkt, porażka 0 pkt
 1. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez 2 lub więcej drużyn o miejscu w tabeli decyduje kolejno :
  1. Wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy tymi drużynami
  2. Lepsza różnica bramek z tych spotkań
  3. Większa ilość bramek z tych spotkań
  4. Lepszy stosunek bramek z tych spotkań
  5. Lepsza różnica bramek, większa ilość straconych bramek, lepszy stosunek bramek w całych rozgrywkach.
  6. Rzuty karne w pierwszej serii 3 a następnie do rozstrzygnięcia.

W czasie gry obowiązują przepisy gry w piłkę nożną z tym że,

 1. Ilość zmian zawodników dowolna – warunek – najpierw zejście zawodnika z pola gry, a następnie wejście zawodnika do gry. Na boisku nie może znajdować się więcej niż pięciu zawodników danej drużyny  / w przypadku złamania tego przepisu sędzia ma obowiązek wykluczyć na okres 1 minuty zawodnika zespołu, który dopuścił się przewinienia oraz ukarać zespół rzutem wolnym pośrednim z miejsca w którym znajdowała się piłka w momencie przerwania gry /.
 2. Bramka nie może być zdobyta, jeżeli piłka przekroczy całym obwodem linie bramkową bezpośrednio po odbiciu się od ściany, sufitu, drabinek itp.
 1. Przy stałych fragmentach gry, odległość przeciwnika od piłki winna wynosić przynajmniej 5 metrów
 2. Po uderzeniu od sufitu. Konstrukcji, oświetlenia, itp. Będzie zarządzony rzut z autu na wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia.
 3. Za zagranie wślizgiem sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni, ewentualnie rzut karny w przypadku przewinienia w polu bramkowym. Interpretacja zagrania wślizgiem należy do sędziego.
 4. Rzuty wykonuje się nogą z linii bramkowej, nieruchomo stojącej piłki.
 5. Rzuty z autu wykonuje się nogą z linii bocznej boiska.
 6. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów.
 1. Gra bramkarza
 1. Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie polem karnym.
 2. Bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego tylko ręką / po wyjściu piłki poza linie bramkową / do połowy boiska.
 3. Bramkarz po otrzymaniu piłki od zawodnika swojej drużyny może zagrać piłkę tylko nogą / zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN – za przekroczenie tego przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z odległości 6 metrów /.
 4. Bramkarz ma 4 sekundy na wznowienie gry. Po upływie 4 sekund jest zarządzony rzut wolny pośredni z linii pola bramkowego przeciwko drużynie, której bramkarz popełnił przewinienie.
 1. Zawodnik musi być ukarany za przewinienie dokonane w czasie gry – wykluczeniem z gry na okres 1 – 2 minuty w zależności od decyzji sędziego. Strata bramki przez drużynę grającą w osłabieniu powoduje anulowanie kary i uzupełnienie składu / nie dotyczy czerwonej kartki /. Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z gry w danym meczu + 1 następny mecz w turnieju, a jego drużyna gra w osłabieniu prze okres 2 – ch minut. Po tym czasie do gry może wejść inny zawodnik. Na wniosek sędziego w stosunku do ukaranego czerwoną kartką zawodnika organizatorzy turnieju mogą wykluczyć całkowicie zawodnika z turnieju.

Postanowienia końcowe :

 1. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się swoich zawodników przed w trakcie i po zakończeniu turnieju w przypadku uszkodzeń mienia obiektu sportowego / hali / kluby obciążone zostaną kosztami naprawy.
 1. Za niewłaściwe zachowanie się zawodników, opiekunów drużyn, trenerów, rodziców i kibiców dana drużyna może być wykluczona z rozgrywek – decyzja podejmują organizatorzy turnieju – w przypadku ujawnienia w/w nieprawidłowości zostaną wyciągnięte sankcje dyscyplinarne przez Komisje Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice.
 1. Podokręg Piłki Nożnej Wadowice nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i osobiste uczestników turniejów.
 1. Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 1. Podokręg Piłki Nożnej Wadowice nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa zaistniałe przed, w czasie i po zakończeniu turnieju oraz w drodze na i z turnieju.
 1. Szczegółową interpretację regulaminu rozgrywek, zgłoszone protesty oraz sprawy nie ujęte w w/w regulaminie pozostawia się w gestii organizatorów.

Przewodniczący Komisja Gier

Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice

                                                                                          / - / MARIAN PAMUŁA

Zgoda na pliki cookie i dane

Pliki cookies ("ciasteczka") stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu - komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem.