Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

W związku ze zbliżającym się startem rozgrywek kobiecych w sezonie 2021/2022 informujemy, iż Regulaminy Rozgrywek Młodzieżowych zostaną zatwierdzone przez Zarządu PZPN z odpowiednim wyprzedzeniem przed startem rozgrywek.

Z uwagi na tę okoliczność, jak również wiele zapytań płynących ze środowiska, w szczególności w zakresie roczników uprawnionych do udziału w poszczególnych rozgrywkach, przypominamy główne zasady, które będą obowiązywać w poszczególnych rozgrywkach, które prowadzone są również na szczeblu Wojewódzkich ZPN:

MP U-13:
Rozgrywki eliminacyjne prowadzą i terminy zgłoszeń ustalają we własnym zakresie WZPN, natomiast drużyny w tych kategoriach wiekowych do rozgrywek centralnych należy wyłonić w rundzie jesiennej, sugerujemy do dnia 30 listopada br.
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2009-2011.
2. Limit meczów dla zawodniczek z roczników 2009-2011 we wszystkich rozgrywkach w sezonie wynosi 40 spotkań.

CLJ U-15:
– runda jesienna sezonu 2021/2022 – 16 Wojewódzkich Lig Juniorek U-15 prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg. regulaminów opracowanych przez te ZPN i niniejszego regulaminu. System rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich ZPN.
– do CLJ U-15 awansują dwie drużyny z każdego województwa, które zajmą I i II miejsce w klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich. W rozgrywkach CLJ U-15 może występować tylko jedna drużyna danego klubu.
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2007-2009.
2. Limit meczów dla zawodniczek z roczników 2007-2009 we wszystkich rozgrywkach w sezonie wynosi 40 spotkań. Ww. limit dotyczy wyłącznie rozgrywek klubowych.

CLJ U-17:
1. Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu rozgrywek obowiązane są do przesłania do Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informacji o zwycięzcy. Należy również przesłać do DPP PZPN wykaz żółtych i czerwonych kartek.
2. W rozgrywkach szczebla centralnego CLJ U-17 może występować tylko jedna drużyna danego klubu. W przypadku, gdy w rozgrywkach wojewódzkich 1. miejsce zajmie klub, którego drużyna występuje na szczeblu centralnym, zespół taki nie może awansować do baraży o awans do rozgrywek CLJ U-17 w sezonie 2022/2023. Prawo gry w barażach uzyskuje kolejna drużyna w tabeli danej ligi wojewódzkiej.
3. Drużyny z miejsc 9-10 końcowej tabeli rozgrywek centralnych sezonu 2021/22 z obydwu grup spadają z rozgrywek do Lig Wojewódzkich. Cztery wolne miejsca na następny sezon zostaną uzupełnione zwycięzcami meczów barażowych rozegranych w dwóch etapach z eliminacji w WZPN – Ligi Wojewódzkie U17. System baraży zostanie ustalony przez DPP PZPN.
4. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2005-2007. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry i udziału w rozgrywkach zawodniczek starszych tj. urodzonych w 2004 r., przy czym w każdym meczu Centralnej Ligi Juniorek U-17, w danej drużynie, będą mogły występować równocześnie na boisku tylko 3 takie zawodniczki.
6. Limit meczów dla zawodniczek urodzonych w latach 2004-2007 we wszystkich rozgrywkach w sezonie wynosi 40 spotkań. Ww. limit dotyczy wyłącznie rozgrywek klubowych.

Reprezentacje WZPN U-15:
1. Rozgrywki prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. W rozgrywkach udział biorą zawodniczki reprezentujące kluby sportowe z poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (zawodniczki ur. 2007-2008 r.). Zawodniczki muszą być potwierdzone w systemie Extranet przez macierzyste ZPN do gry w klubach z danego województwa.

Kadra naborowo-selekcyjna WZPN U-14:
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej mogą prowadzić szkolenie selekcyjne dla dziewcząt z roczników 2008 i młodszych.

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN

Rozpoczyna się proces licencyjny na sezon rozgrywkowy 2021/22 dla klubów IV ligi oraz dla klubów klasy okręgowej, klasy A, B i C na sezon rozgrywkowy 2021/22/23.

Komisja informuje, że na powyżej podane sezony licencyjne obowiązują "Przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/21 i następne", zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 19 marca 2020 r. oraz w ramach przyznanej delegacji dla Wojewódzkich ZPN wprowadzone Uchwałą Zarządu MZPN zmiany. Powyższe przepisy licencyjne wraz z załącznikami znajdują się na stronie MZPN w zakładce „LICENCJE”.

Kluby IV ligi wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną składają:
* IV liga grupa zachodnia - MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków - do dnia 28 maja 2021 r.
* IV liga grupa wschodnia - MZPN lub Podokręg Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz – do dnia 28 maja 2021 r.
Kluby IV ligi po spełnieniu przepisów licencyjnych, otrzymują licencję na jeden sezon rozgrywkowy.

Kluby klasy okręgowej, klasy A, klasy B i klasy C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną – do dnia 15 czerwca 2021 r.
Kluby, które uzyskały awans z klasy niższej do wyższej składają wnioski licencyjne nie później niż 5 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
Powyższe kluby po spełnieniu kryteriów licencyjnych otrzymują licencję na dwa sezony rozgrywkowe 2021/22/23.

Kluby klasy okręgowej, klasy A, klasy B i klasy C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski w macierzystych Podokręgach w porozumieniu z członkami Komisji Licencyjnej odpowiedzialnymi za poszczególne Podokręgi (wykaz członków Komisji Licencyjnej poniżej).

Stanisław Dańda, tel. 12 653 25 66, 693 741 746
- IV liga zachodnia, klasa okręgowa Kraków 2, samodzielne kluby młodzieżowe z terenu m. Kraków

Joanna Ściepura, tel. 691 364 136
kluby z terenu PPN Chrzanów i PPN Olkusz, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z terenu PPN Chrzanów i PPN Olkusz

Jerzy Sysło, tel. 605 061 427
kluby z terenu PPN Żabno, PPN Tarnów, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Tarnów i PPN Żabno

Andrzej Maślanka, tel. 518 985 119
- kluby z terenu PPN Bochnia, PPN Brzesko, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Bochnia i PPN Brzesko

Stanisław Strug, tel. 501 964 717
kluby z terenu PPN Limanowa, PPN Nowy Targ, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Limanowa i PPN Nowy Targ

Antoni Ogórek, tel. 668 847 970
kluby z terenu PPN Gorlice, PPN Nowy Sącz, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Gorlice i PPN Nowy Sącz

Józef Janus, tel. 502 649 032
kluby z terenu PPN Myślenice, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Myślenice

Henryk Sochacki, tel. 533 024 700
kluby z terenu PPN Oświęcim, PPN Wadowice, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Oświęcim i PPN Wadowice

Michał Kowalski, tel. 606 409256
kluby z terenu PPN Wieliczka wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Wieliczka

Bronisław Prochal, tel. 502 353 968
kluby klasy A i B z terenu m. Krakowa

Odbiory boisk i infrastruktury sportowej

Odbioru obiektu piłkarskiego muszą dokonać kluby występujące w rozgrywkach IV ligi grupa zachodnia i wschodnia. Odbioru boiska i pozostałej infrastruktury sportowej w IV lidze dokonuje przedstawiciel Komisji Licencyjnej oraz Wydziału Gier MZPN.
W pozostałych klubach obowiązkowej weryfikacji podlegają obiekty, w których w poprzednim procesie licencyjnym stwierdzono usterki oraz obiekty klubów awansujących z klasy niższej do wyższej. W pozostałych przypadkach - zgodnie z Uchwałą Zarządu MZPN - o odbiorze boiska decydują władze Podokręgu w porozumieniu z przedstawicielem Komisji Licencyjnej.

Komisja Licencyjna MZPN informuje, że wszystkie informacje dotyczące procesu licencyjnego znajdują się na stronie mzpnkrakow.pl w zakładce "LICENCJE” (Przepisy Licencyjne dla Klubów IV ligi i klas niższych).

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych M Z P N
Jan Popiołek

4 maja br w szkole podstawowej Jaszczurowa odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice. Licznie przybyli delegaci środowiska piłkarskiego powiatu wadowickiego i suskiego podsumowali działalność Zarządu Podokręgu w latach 2016 – 2021 oraz dokonali wyboru Prezesa i Zarządu na kolejną kadencję. MZPN reprezentował v-ce Prezes Ryszard Kołtun i Szopa Krzysztof.  

57 delegatów ( na 84 ) pozytywnie wyrażało się o minionej kadencji Zarządu udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Delegaci ponownie zaufali i powierzyli funkcję Prezesa Podokręgu Henrykowi Sochackiemu na czteroletnią kadencję, delegaci również wybrali skład Zarządu w osobach Krzysztof Chorąży, Jerzy Chylewski, Eugeniusz Grodecki, Kazimierz Walus, Józef Mamoń, Marian Pamuła, Zygmunt Sankowski, Niewidok Filip, Skrzypczak Marek, Andrzej Ziemla.

Delegatami na zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej ( 12 czerwca ) zostali wybrani Henryk Sochacki, Zygmunt Sankowski, Jerzy Chylewski, Krzysztof Chorąży, Jerzy Nagawiecki, Marek Skrzypczak, Filip Niewidok, Eugeniusz Grodecki, Józef Mamoń, Marian Pamuła.

Na Walny Zebraniu doceniono działalność społeczną działaczy, którzy zostali uhonorowani odznaczeniami : Mecenas Futbolu Strzeźoń Ludwik, Złota PZPN Henryk Sochacki, Złota MZPN Grzegorz Makówka, Srebrna MZPN Adamczyk Tomasz, Brązowa MZPN Wajsman Piotr, Starowicz Artur, Zasłużony działacz MZPN Grodecki Eugeniusz oraz Honorowa Podokręgu Sałaciak Mariusz, Buda Tomasz, Adamczyk Tomasz, Makówka Grzegorz, Porębski Piotr, Jucha Paweł.

Komisja ds. Nagłych PZPN upoważniła Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do podjęcia decyzji o przedłużeniu rozgrywek - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - prowadzonych przez WZPN do 11 lipca br.

W Art. 1 ust. 1 Uchwały nr 5/2021 z dn. 4 maja 2021 r. czytamy:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w związku z dużą liczbą uczestników rozgrywek i brakiem możliwości rozgrywania meczów w terminach przewidzianych na rozgrywanie meczów danych kolejek oraz wynikających z tego brakiem możliwości zapewnienia wystarczającej liczby terminów rezerwowych umożliwiających zakończenie rozgrywek do dnia 30 czerwca 2021 r. lub potrzebą zapewnienia zawodnikom odpowiedniego czasu na regenerację pomiędzy poszczególnymi meczami, upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do podjęcia decyzji o przedłużeniu rozgrywek prowadzonych przez WZPN do dnia 11 lipca 2021 roku.

Pełny tekst uchwały - TUTAJ

Podokręg Piłki Nożnej Wadowice informuje, że Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Podokręgu odbędzie się w dniu 04.05.2021 roku ( wtorek ) o godz. 16 30 szkoła Podstawowa w Jaszczurowej.

Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym w związku z tym prosimy delegatów o zachowanie przepisów COVID – 19.

Prosimy przedstawicieli klubów ( delegatów ) o parkowanie samochodów na parkingu przy boisku sportowym z uwagi na brak miejsc parkingowych przy szkole.  

W załączeniu przesyłamy Regulamin i Porządek obrad oraz formularz delegata tym klubom, którzy nie podali delegata na zebranie.