Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Podokręg Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w dniu 25 styczeń 2020 roku ( sobota ) o godz. 10 00 w siedzibie Podokręgu ul. Wojtyłów 17 Wadowice odbędzie się szkolenie osób, które zapisały się na kurs OPIEKA MEDCZYNA na zawodach.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych kursem o punktualne przybycie ( kurs od 10 – 13 00 ) opłata w kwocie 50 ,00 złotych ( osoba ) pobierana będzie w dniu kursu. Po zakończeniu kursu będą wydawane zaświadczenia o przebytym szkoleniu.

Podokręg Piłki Nożnej w Oświęcimiu informuje, że Finałowe rozgrywki  turniej halowy Małopolska Zachodnia o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11  i U-12 odbędą się w dniu 11.01.2020 roku w Chełmku na hali MOKSIR ul. Kisielińskiego 3. obok stadionu z udziałem następujących drużyn.


                                          U-11 udział biorą
     1. D&R Unia Oświęcim      -Podokręg Oświęcim
     2. PUKS Karol Wadowice  - Podokręg Wadowice
     3. AP21 Chrzanów            - Podokręg Chrzanów


      1. D&R Unia Oświęcim- PUKS Karol Wadowice         godz. 9:00
      2 AP 21 Chrzanów    - PUKS Karol  Wadowice           godz.9;30
      3. D&R Unia Oświęcim-AP 21 Chrzanów                   godz.10:00


                                       U-12 udział biorą
      1. D&R Unia Oświęcim    -Podokręg Oświęcim
      2. PUKS Karol Wadowice -Podokręg Wadowice
      3. UKS Górnik Libiąż       -Podokręg Chrzanów

      1. D&R Unia Oświęcim- PUKS Karol Wadowice        godz.10:40
      2. UKS Górnik Libiąż    - PUKS Karol Wadowice        godz.11:10
      3. D&R Unia Oświęcim-UKS Górnik Libiąż                godz.11:30

     Zwycięzcy grupy U-11 i U-12 awansują do finału wojewódzkiego w Krakowie.
     Zbiórka drużyn 30 minut przed turniejem.
     Każda drużyna przed zawodami dostarcza organizatorowi listę imienną z numerami i rocznikami.
     Kierownicy drużyn zabezpieczają apteczkę dla swojej ekipy i dbają o porządek po swoich zawodnikach.

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN uprzejmie informuje. Trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych) będą mogli od 1 stycznia 2020 roku wymienić uprawnienia trenerskie.

Zgodnie z obowiązującym systemem licencjonowania trenerów uwzględniającym postanowienia Konwencji Trenerskiej UEFA oraz na podstawie właściwych Uchwał Zarządu PZPN tj.:
- nr IV/63 z dn. 20.04.2017 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie licencji trenerskich
- nr V/75 z dn. 25.05.2017 w sprawie organizacji kursów trenerskich

Informujemy, że na podstawie zapisów Uchwały nr IV/63 art. 5 pkt. 11 i 12 od 1 stycznia 2020 roku będzie możliwa wymiana uprawnień trenerskich
- trenerzy posiadający dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C
- trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C

WYMAGANE DOKUMENTY
Do wymiany uprawnień będą potrzebne następujące dokumenty:
- dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
- dokument poświadczający posiadanie wykształcenia (świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej)
- oświadczenie antykorupcyjne – dokument można pobrać w końcowej części składania wniosku

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI LICENCJI
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN informuje, iż wymiana uprawnień będzie odbywać się do końca 2021 roku. Trenerzy składający wniosek w danym roku otrzymają bezpłatną licencje do końca danego roku kalendarzowego (np. osoba składająca wniosek 15 stycznia 2020 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2020 roku, osoba składająca wniosek 15 września 2020 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2020 roku, osoba składająca wniosek 15 stycznia 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku, osoba składająca wniosek 15 września 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku).

W celu przedłużenia wygasającej licencji prosimy o zapoznanie się z artykułem https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy/licencjonowanie-trenerow/jak-i-gdzie-przedluzyc-otrzymac-licencje1

PROCES APLIKACJI
Uprawnienia trenerskie będzie można wymienić tylko poprzez platformę PZPN24. Jeżeli nie posiada Pan/Pani konta prosimy o zapoznanie się z materiałem filmowym https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ

Wymiana uprawnień trenerskich, o których mowa powyżej będzie odbywała się tylko w poszczególnych Komisjach Licencyjnych w Trybie Nadzwyczajnym Wojewódzkich ZPN.

Aby wymienić uprawnienia należy zalogować się na swoje konto na platformie PZPN24:
- wybrać z górnego paska „Wydarzenia”
- wybrać „Kursy, Licencje & Konferencje”
- następnie wybrać „Organizację” – czyli WZPN w którym chcemy wymienić uprawnienia
- następnie wybrać rodzaj „Licencje trenerskie – tryb nadzwyczajny” po czym wyszukać dane wydarzenie. Po wyszukaniu wydarzenia należy kliknąć „Aplikuj” .

W kolejnym kroku należy dołączyć:
- jeden w wymaganych dyplomów trenerskich (dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna),
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz
- jeden z dokumentów poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej). Po dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów wybieramy „Akceptuj”.

Następnie w pierwszym kroku należy wybrać:
- wnioskuję o „Wymiana uprawnień trenerskich” - następnie wybrać rodzaj wnioskowanej licencji „Grass C”.
- w kroku drugim należy pobrać i wydrukować „oświadczenie antykorupcyjne”. Po wydrukowaniu należy podpisać dokument oraz załączyć w korku trzecim, Składanie wniosku kończymy poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Następnie osoby odpowiedzialne za weryfikacje wniosków w danym WZPN rozpatrzą Pana/Pani wniosek.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z mailowy z Koordynatorem Kształcenia i Licencjonowania Trenerów w Państwa województwie.

DARIUSZ WÓJTOWICZ
Wojewódzki Koordynator Szkolenia i Licencjonowania Trenerów
Małopolski Związek Piłki Nożnej
tel. 502 159 898
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w dniu 8 styczeń 2020 roku ( środa ) o godz. 16 30 w siedzibie Podokręgu ul. Wojtyłów 17 Wadowice odbędzie się spotkanie organizacyjne kandydatów, którzy zgłosili się na kurs sędziów piłki nożnej.

Kolegium Sędziów zaprasza również osoby, które chcą wziąć udział w tym kursie są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy.

Podokręg Piłki Nożnej Wadowice organizuje kurs UEFA GRASSROOTS C – planowane miejsce kursu szkoła podstawowa w Jaszczurowej, planowany termin rozpoczęcia kursu 15 luty 2020 roku. Termin rejestracji kandydatów do 15 grudnia 2019 rok.

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i email wnioskodawcy, b. określenie wykształcenia wnioskodawcy ( średnie ), określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
c. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
d. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
f. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.