Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo klubu LKS Błyskawica Marcówka o wycofaniu zespołu z rozgrywek Klasa A sezon 2020/2021 oraz możliwość przeniesienia zespołu do klasy B w związku dużymi brakami kadrowymi - w związku z tym terminarz klasy A zostanie zmieniony ( 18 zespołów ). Prosimy wszystkie kluby o zapoznaniem się z nowym terminarzem rozgrywek runda jesień 2020 rok.