Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w dniu 8 styczeń 2020 roku ( środa ) o godz. 16 30 w siedzibie Podokręgu ul. Wojtyłów 17 Wadowice odbędzie się spotkanie organizacyjne kandydatów, którzy zgłosili się na kurs sędziów piłki nożnej.

Kolegium Sędziów zaprasza również osoby, które chcą wziąć udział w tym kursie są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy.