Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Rozpoczyna się proces licencyjny na sezon rozgrywkowy 2021/22 dla klubów IV ligi oraz dla klub w klasy okręgowej, klasy A, B i C na sezon rozgrywkowy 2021/22/23. Komisja informuje, że na powyżej podane sezony licencyjne obowiązują "Przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/21 i następne", zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 19 marca 2020 r. oraz w ramach przyznanej delegacji dla Wojewódzkich ZPN wprowadzone Uchwałą Zarządu MZPN zmiany. Powyższe przepisy licencyjne wraz z załącznikami znajdują się na stronie MZPN w zakładce „LICENCJE”.

Kluby IV ligi wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną składają:
* IV liga grupa zachodnia - MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków - do dnia 28 maja 2021 r.
* IV liga grupa wschodnia - MZPN lub Podokręg Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz – do dnia 28 maja 2021 r.
Kluby IV ligi po spełnieniu przepisów licencyjnych, otrzymują licencję na jeden sezon rozgrywkowy.

Kluby klasy okręgowej, klasy A, klasy B i klasy C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną – do dnia 15 czerwca 2021 r.
Kluby, które uzyskały awans z klasy niższej do wyższej składają wnioski licencyjne nie później niż 5 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
Powyższe kluby po spełnieniu kryteriów licencyjnych otrzymują licencję na dwa sezony rozgrywkowe 2021/22/23.

Kluby klasy okręgowej, klasy A, klasy B i klasy C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski w macierzystych Podokręgach w porozumieniu z członkami Komisji Licencyjnej odpowiedzialnymi za poszczególne Podokręgi (wykaz członków Komisji Licencyjnej poniżej).

Stanisław Dańda, tel. 12 653 25 66, 693 741 746
- IV liga zachodnia, klasa okręgowa Kraków 2, samodzielne kluby młodzieżowe z terenu m. Kraków

Joanna Ściepura, tel. 691 364 136
kluby z terenu PPN Chrzanów i PPN Olkusz, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z terenu PPN Chrzanów i PPN Olkusz

Jerzy Sysło, tel. 605 061 427
kluby z terenu PPN Żabno, PPN Tarnów, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Tarnów i PPN Żabno

Andrzej Maślanka, tel. 518 985 119
- kluby z terenu PPN Bochnia, PPN Brzesko, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Bochnia i PPN Brzesko

Stanisław Strug, tel. 501 964 717
kluby z terenu PPN Limanowa, PPN Nowy Targ, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Limanowa i PPN Nowy Targ

Antoni Ogórek, tel. 668 847 970
kluby z terenu PPN Gorlice, PPN Nowy Sącz, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Gorlice i PPN Nowy Sącz

Józef Janus, tel. 502 649 032
kluby z terenu PPN Myślenice, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Myślenice

Henryk Sochacki, tel. 533 024 700
kluby z terenu PPN Oświęcim, PPN Wadowice, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Oświęcim i PPN Wadowice

Michał Kowalski, tel. 606 409256
kluby z terenu PPN Wieliczka wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Wieliczka

Bronisław Prochal, tel. 502 353 968
kluby klasy A i B z terenu m. Krakowa

Odbiory boisk i infrastruktury sportowej

Odbioru obiektu piłkarskiego muszą dokonać kluby występujące w rozgrywkach IV ligi grupa zachodnia i wschodnia. Odbioru boiska i pozostałej infrastruktury sportowej w IV lidze dokonuje przedstawiciel Komisji Licencyjnej oraz Wydziału Gier MZPN.
W pozostałych klubach obowiązkowej weryfikacji podlegają obiekty, w których w poprzednim procesie licencyjnym stwierdzono usterki oraz obiekty klubów awansujących z klasy niższej do wyższej. W pozostałych przypadkach - zgodnie z Uchwałą Zarządu MZPN - o odbiorze boiska decydują władze Podokręgu w porozumieniu z przedstawicielem Komisji Licencyjnej.

Komisja Licencyjna MZPN informuje, że wszystkie informacje dotyczące procesu licencyjnego znajdują się na stronie mzpnkrakow.pl w zakładce "LICENCJE” (Przepisy Licencyjne dla Klubów IV ligi i klas niższych).

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych M Z P N
Jan Popiołek