Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Prezesi 16 wojewódzkich związków sportowych (w tym MZPN) napisali do Premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym zwracają się z prośbą o modyfikację obowiązujących przepisów celem umożliwienia powrotu do ligowej rywalizacji dzieciom i młodzieży oraz wszystkim amatorskim klubom seniorskim.

Amatorska piłka nożna w innych krajach wraca do normalnego funkcjonowania, dlatego - działając w imieniu ponad 7 tysięcy klubów i prawie pół miliona zawodniczek i zawodników - prezesi WZPN występują z wnioskiem o zmianę przepisów. W liście przedstawione są badania, które wskazują, że rywalizacja w ligach amatorskich jest obarczona dużo mniejszym ryzykiem transmisji wirusa niż w ligach profesjonalnych.

W liście do Premiera prezesi WZPN apelują, by przy kolejnej zmianie rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią, dopuścić do współzawodnictwa wszystkich zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez dany polski związek sportowy, w tym przypadku PZPN.

"Pragniemy zapewnić, że wojewódzkie związki piłkarskie są na tyle dobrze zorganizowane i odpowiedzialne, że podołają organizacji ligowej rywalizacji z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych oraz wdrożeniem dodatkowych działań ochronnych. (...) Chęć powrotu środowiska piłki amatorskiej do realizowania swojej pasji jest tak ogromna, że spełnimy wszelkie możliwe warunki, by móc niezwłocznie powrócić na boiska, z korzyścią dla zdrowia całego społeczeństwa" - czytamy w liście.

List 16 prezesów WZPN do Premiera - TUTAJ