Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Tadeusz Szczerbowski nie żyje. Przeżył blisko 74 lata. Odszedł 28 marca 2021 roku po ciężkiej chorobie, pokonany przez COVID-19. Grono przyjaciół zapamięta Go jako aktywnego działacza społecznego, samorządowego, związkowego i sportowego Małopolski i Podbeskidzia, Prezesa Podokręgu MZPN w Oświęcimiu.

Zawodowe życie Tadeusza Szczerbowskiego związane było z Zakładami Chemicznymi „Dwory” w Oświęcimiu. Zaangażowanie w sprawy pracownicze sprawiło, że w 1996 roku został wybrany przewodniczącym ZSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, zasiadał także w Prezydium Zarządu „Solidarności” regionu Podbeskidzie. Po przejściu na zasłużoną emeryturę działał w samorządzie terytorialnym. W roku 2010 uzyskał mandat radnego Rady Powiatu w Oświęcimiu i został powołany w skład Zarządu Powiatu. Pracował w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji i Promocji. Był autorem wielu inicjatyw na rzecz sportu.
Śp. Tadeusz kochał sport. Od najmłodszych lat uganiał się za futbolówką na boisku Ludowego Klubu Sportowego w rodzinnych Jawiszowicach, miejscowości położonej w gminie Brzeszcze. Z czasem z piłkarza przeistoczył się w działacza. Od roku 1972, przez kolejne 20 lat pełnił funkcję prezesa klubu. Inicjował budowę stadionu sportowego wraz z pawilonem.
Praca na rzecz sportu przynosiła Tadeuszowi Szczerbowskiemu wiele satysfakcji. Działał na różnych szczeblach struktur piłkarskich. Od 2008 roku prezesował Podokręgowi Piłki Nożnej w Oświęcimiu, przez kilka kadencji wchodził w skład Zarządu i Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, był delegatem na Zjazd PZPN. Ponadto udzielał się na forum Ludowych Zespołów Sportowych jako wiceprezes struktur powiatowych.

Rozległa i aktywna działalność zawodowa, społeczna i sportowa śp. Tadeusza została wielokrotnie doceniona. Prezydent RP przyznał Tadeuszowi Szczerbowskiego w roku 2005 Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto został uhonorowany: odznaką Zasłużonego Działacza LZS, Odznaką Honorową BOZPN Bielsko-Biała, Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Firmy Chemicznej Dwory S.A., Zasłużony Działacz NSZZ „Solidarność” Podbeskidzie - 2010, Złotą Honorową Odznaką MZPN, Złotą Odznaka Honorową PZPN oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice składa wyrazy współczucia rodzinie

Cześć Jego Pamięci!