Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja ds. Nagłych PZPN upoważniła Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do podjęcia decyzji o przedłużeniu rozgrywek - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - prowadzonych przez WZPN do 11 lipca br.

W Art. 1 ust. 1 Uchwały nr 5/2021 z dn. 4 maja 2021 r. czytamy:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w związku z dużą liczbą uczestników rozgrywek i brakiem możliwości rozgrywania meczów w terminach przewidzianych na rozgrywanie meczów danych kolejek oraz wynikających z tego brakiem możliwości zapewnienia wystarczającej liczby terminów rezerwowych umożliwiających zakończenie rozgrywek do dnia 30 czerwca 2021 r. lub potrzebą zapewnienia zawodnikom odpowiedniego czasu na regenerację pomiędzy poszczególnymi meczami, upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do podjęcia decyzji o przedłużeniu rozgrywek prowadzonych przez WZPN do dnia 11 lipca 2021 roku.

Pełny tekst uchwały - TUTAJ