Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

PZPN informuje, że 5 maja Rada Ministrów przyjęła „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”. Jego budżet wynosi 10 milionów złotych. O pieniądze mogą starać się między innymi stowarzyszenia oraz kluby sportowe.

Instytucją zarządzającą programem, który ma na celu umożliwienie dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowych w czasie sytuacji epidemicznej oraz ich wsparcie w przeciwdziałaniu koronawirusowi, jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pieniądze są przeznaczone między innymi dla organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń i ich związków oraz fundacji), a także klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o Sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Można je przeznaczyć na:
- działania wspierające (uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych) – priorytet 1,
- bezpieczeństwo organizacji pozarządowej (realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię; realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji; zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powyższych działań; wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań).

Maksymalna kwota dotacji w priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, w priorytecie 2 – 40 tys. zł. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Więcej szczegółów o naborze oraz zasadach programy, a także niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności - TUTAJ.

Przypominamy także o innych instrumentach pomocowych, z których podczas pandemii mogą skorzystać stowarzyszenia, szkółki i kluby sportowe – informacje TUTAJ.