Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

4 maja br w szkole podstawowej Jaszczurowa odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice. Licznie przybyli delegaci środowiska piłkarskiego powiatu wadowickiego i suskiego podsumowali działalność Zarządu Podokręgu w latach 2016 – 2021 oraz dokonali wyboru Prezesa i Zarządu na kolejną kadencję. MZPN reprezentował v-ce Prezes Ryszard Kołtun i Szopa Krzysztof.  

57 delegatów ( na 84 ) pozytywnie wyrażało się o minionej kadencji Zarządu udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Delegaci ponownie zaufali i powierzyli funkcję Prezesa Podokręgu Henrykowi Sochackiemu na czteroletnią kadencję, delegaci również wybrali skład Zarządu w osobach Krzysztof Chorąży, Jerzy Chylewski, Eugeniusz Grodecki, Kazimierz Walus, Józef Mamoń, Marian Pamuła, Zygmunt Sankowski, Niewidok Filip, Skrzypczak Marek, Andrzej Ziemla.

Delegatami na zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej ( 12 czerwca ) zostali wybrani Henryk Sochacki, Zygmunt Sankowski, Jerzy Chylewski, Krzysztof Chorąży, Jerzy Nagawiecki, Marek Skrzypczak, Filip Niewidok, Eugeniusz Grodecki, Józef Mamoń, Marian Pamuła.

Na Walny Zebraniu doceniono działalność społeczną działaczy, którzy zostali uhonorowani odznaczeniami : Mecenas Futbolu Strzeźoń Ludwik, Złota PZPN Henryk Sochacki, Złota MZPN Grzegorz Makówka, Srebrna MZPN Adamczyk Tomasz, Brązowa MZPN Wajsman Piotr, Starowicz Artur, Zasłużony działacz MZPN Grodecki Eugeniusz oraz Honorowa Podokręgu Sałaciak Mariusz, Buda Tomasz, Adamczyk Tomasz, Makówka Grzegorz, Porębski Piotr, Jucha Paweł.