Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Wojewódzki Koordynator Szkolenia i Licencjonowania Trenerów informuje, że aby przedłużyć licencję w trybie zwyczajnym należy w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2019 złożyć aplikacje przez PZPN 24. Warunkiem otrzymania licencji jest załączenie wymaganych dokumentów i posiadanie na swoim koncie min. 15 godz. szkoleń w okresie 2017-2019. Po przekroczeniu tego terminu licencje będzie można uzyskać tylko w trybie nadzwyczajnym.

DARIUSZ WÓJTOWICZ
Wojewódzki Koordynator Szkolenia
i Licencjonowania Trenerów
Małopolski Związek Piłki Nożnej