Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

PZPN informuje, że od 7 października zostaną zmienione procedury uzyskiwania uprawnień do modułu klubowego – aplikacji służącej do zarządzania klubem w zakresie oficjalnych rozgrywek.

UWAGA! Aktualnie nadane uprawnienia nadal będą funkcjonowały niezmiennie aż do 31 marca 2021, a użytkownicy będą logowali się przy użyciu tego samego loginu i hasła.

Nowa procedura wymaga założenia konta na PZPN24 wraz z odpowiednią funkcją i złożeniem stosownego wniosku o nadanie uprawnień zgodnie z załączoną do pisma instrukcją.

Każdy użytkownik, który chce uzyskać uprawnienia Administratora Klubu powinien złożyć odpowiedni wniosek, który następnie rozpatruje Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Wnioski o nadanie uprawnień dla Pracownika Klubu rozpatruje Administrator danego klubu.

Każda osoba, która będzie pełniła funkcję Administratora Klubu będzie musiała złożyć wniosek o nadanie uprawnień administratora, aby uzyskać możliwość nadawania uprawnień Pracownikom w swoim klubie.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN z dn. 25.06.2020 każdy użytkownik, który korzysta z aplikacji klubowych PZPN musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień do 31 marca 2021. W przypadku gdy wniosek nie zostanie złożony do wyznaczonego terminu, dostęp do tych aplikacji zostanie zablokowany na tym koncie.

Po 7 października wszystkie złożone wnioski o nadanie uprawnień Administratora Klubu będą już dotyczyły nowego modułu klubowego dostępnego pod adresem https://kluby24.pzpn.pl

Załączniki:
- instrukcja składania wniosku dot. funkcji Administrator Klubu i Pracownik Klubu -

ADMINISTRATOR KLUBU - POBIERZ

PRACOWNIK KLUBU - POBIERZ

dokument opisujący nowe procedury w zakresie nabywania uprawnień i rozpatrywania wniosków - POBIERZ

Pozdrawiamy,
Polski Związek Piłki Nożnej