Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w związku z Rozporządzeniami Rady Ministrów z dn. 19.03.2021 i 8.04.2021 r. w sprawie obostrzeń związanych ze stanem epidemii, rozgrywki seniorskie i młodzieżowe prowadzone przez Podokręg pozostają zawieszone do dn. 18.04 2021 roku. 

W celu ustalenia warunków powrotu do współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej i podległe mu jednostki, zwróciliśmy się o opinię prawną.

Podejmowane działania mają na celu umożliwienie wznowienia od dnia 10 kwietnia 2021 r. wyłącznie rozgrywek IV ligi i klas okręgowych (niższe klasy nie mogą być zaliczone do tzw. zawodowych).
Kolejnym etapem będzie weryfikacja spełnienia warunków przystąpienia do współzawodnictwa w świetle obecnie obowiązujących przepisów, przez kluby występujące w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN. W przypadku przedłużenia obowiązujących obecnie obostrzeń, spełnienie opisanych w opinii wymogów będzie warunkiem wznowienia rozgrywek w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

Poniżej prezentujemy wnioski płynące z opinii radcy prawnego Bartosza Ryta.

I. Przystąpienie do współzawodnictwa sportowego – rozgrywek ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w okresie pomiędzy 27 marca a 9 kwietnia 2021 r., wymaga spełnienia obowiązków dot. ustanawiania i finansowania stypendiów wynikających z przepisów ustawy o sporcie oraz innych przepisów wskazanych także w niniejszej opinii, a także złożenia oświadczania przez podmiot wypłacający stypendium (klub), że wszyscy
zawodnicy pobierają stypendium sportowe w rozumieniu UoS.
II. W przypadku sportowców, którym przyznano stypendium klubowe, zachodzi możliwość przystąpienia do współzawodnictwa sportowego na podstawie wyłączenia z § 9 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia. Forma ustanowienia stypendiów jest dowolna, przy czym dla celów dowodowych pożądana jest forma pisemna. Stypendium może zostać ustanowione także oświadczeniem właściwego organu klubu i być przyjęte przez zawodnika w sposób dorozumiany.
Wysokość, sposób wypłaty oraz okres obowiązywania stypendium może być kształtowane w sposób dowolny.
III. Wypłata stypendium lub wynagrodzenia zawodnikom nie jest przesłanką warunkującą uczestnictwo klubu w rozgrywkach, albowiem klub mogą reprezentować w rozgrywkach także wyłącznie amatorzy, którzy nie otrzymują świadczenia pieniężnego z tego tytułu.
IV. Prowadzenie rozgrywek pod rządami Rozporządzenia jest de facto możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu przez wszystkie kluby występujące w danej klasie rozgrywkowej.
V. W przypadku współzawodnictwa sportowego realizowanego na podstawie wyłączenia § 9 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia, aktualny pozostaje zakaz udziału publiczności oraz obowiązek zachowania reżimu sanitarnego (§ 9 ust. 18 Rozporządzenia).

Pełna treść opinii TUTAJ
Oświadczenie klubu TUTAJ

* * *
Kluby IV ligi wschodniej i zachodniej oraz ośmiu klas okręgowych zobowiązane są przez MZPN o wysłanie e-mailem do właściwego Wydziału/Komisji Gier prowadzącego dane rozgrywki informacji - wraz z oświadczeniem - o spełnianiu wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19 marca 2021 r., ewentualnie o odmowie przyznania stypendium.
UWAGA! Termin wysłania dokumentów to czwartek 8 kwietnia 2021 r. godz. 24:00. Niezajęcie stanowiska będzie stanowić domniemanie niespełniania przez klub wymogów rozporządzenia.
Obie grupy IV ligi są traktowane wspólnie i brak oświadczenia choćby jednego klubu nie pozwoli na wznowienie rozgrywek.

Ważna informacja. Kluby, które spełniają wymogi wynikające z Rozporządzenia i przesłały do organu prowadzącego rozgrywki stosowne oświadczenia mogą trenować i rozgrywać sparingi.
Sędziowie MZPN będą delegowani na mecze kontrolne tylko w wypadku, gdzie obie drużyny przesłały do organu prowadzącego rozgrywki stosowne oświadczenia o spełnieniu wymogów Rozporządzenia.

Organy prowadzące poszczególne ligi i e-maile, na które należy wysłać oświadczenia:
Keeza IV liga grupa wschodnia; organ prowadzący PPN Tarnów; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Keeza IV liga grupa zachodnia, organ prowadzący MZPN Kraków; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Keeza Klasa okręgowa Kraków 1; organ prowadzący PPN Olkusz; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Keeza Klasa okręgowa Kraków 2; organ prowadzący MZPN Kraków; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Keeza Klasa okręgowa Kraków 3; organ prowadzący PPN Myślenice; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Keeza Klasa okręgowa Nowy Sącz/Gorlice; organ prowadzący PPN Nowy Sącz; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Keeza Klasa okręgowa Limanowa/Podhale; organ prowadzący Podhalański PPN; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Keeza Klasa okręgowa Tarnów/Żabno; organ prowadzący PPN Tarnów; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Keeza Klasa okręgowa Bochnia/Brzesko 2; organ prowadzący PPN Bochnia; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Keeza Klasa okręgowa Chrzanów/Oświęcim/Wadowice; organ prowadzący PPN Chrzanów; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tadeusz Szczerbowski nie żyje. Przeżył blisko 74 lata. Odszedł 28 marca 2021 roku po ciężkiej chorobie, pokonany przez COVID-19. Grono przyjaciół zapamięta Go jako aktywnego działacza społecznego, samorządowego, związkowego i sportowego Małopolski i Podbeskidzia, Prezesa Podokręgu MZPN w Oświęcimiu.

Zawodowe życie Tadeusza Szczerbowskiego związane było z Zakładami Chemicznymi „Dwory” w Oświęcimiu. Zaangażowanie w sprawy pracownicze sprawiło, że w 1996 roku został wybrany przewodniczącym ZSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, zasiadał także w Prezydium Zarządu „Solidarności” regionu Podbeskidzie. Po przejściu na zasłużoną emeryturę działał w samorządzie terytorialnym. W roku 2010 uzyskał mandat radnego Rady Powiatu w Oświęcimiu i został powołany w skład Zarządu Powiatu. Pracował w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji i Promocji. Był autorem wielu inicjatyw na rzecz sportu.
Śp. Tadeusz kochał sport. Od najmłodszych lat uganiał się za futbolówką na boisku Ludowego Klubu Sportowego w rodzinnych Jawiszowicach, miejscowości położonej w gminie Brzeszcze. Z czasem z piłkarza przeistoczył się w działacza. Od roku 1972, przez kolejne 20 lat pełnił funkcję prezesa klubu. Inicjował budowę stadionu sportowego wraz z pawilonem.
Praca na rzecz sportu przynosiła Tadeuszowi Szczerbowskiemu wiele satysfakcji. Działał na różnych szczeblach struktur piłkarskich. Od 2008 roku prezesował Podokręgowi Piłki Nożnej w Oświęcimiu, przez kilka kadencji wchodził w skład Zarządu i Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, był delegatem na Zjazd PZPN. Ponadto udzielał się na forum Ludowych Zespołów Sportowych jako wiceprezes struktur powiatowych.

Rozległa i aktywna działalność zawodowa, społeczna i sportowa śp. Tadeusza została wielokrotnie doceniona. Prezydent RP przyznał Tadeuszowi Szczerbowskiego w roku 2005 Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto został uhonorowany: odznaką Zasłużonego Działacza LZS, Odznaką Honorową BOZPN Bielsko-Biała, Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Firmy Chemicznej Dwory S.A., Zasłużony Działacz NSZZ „Solidarność” Podbeskidzie - 2010, Złotą Honorową Odznaką MZPN, Złotą Odznaka Honorową PZPN oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice składa wyrazy współczucia rodzinie

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice z przykrością zawiadamia, iż po ciężkiej chorobie w wieku 77 lat odszedł na wieczny spoczynek  kol. JAN OCHMANEK. Sędzia Honorowy odznaczony wieloma odznaczeniami Podokręgu Wadowice i MZPN Kraków. W swojej karierze sędziego piłki nożnej prowadził ponad 2000 spotkań na różnych szczeblach rozgrywki.

Zarząd Kolegium Sędziów składa rodzinie wyrazy współczucia

Uroczystości pogrzebowe św. pamięci Jana odbędą sie w dniu 6.04.2021 roku godz. 14 00 na cmenatarzu w Andrychowie

Cześć jego pamięci

Późnym wieczorem 25 marca br. pojawiło się w "Dzienniku Ustaw" rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 546) wynika z niego, że wykreślone zostało współzawodnictwo dzieci i młodzieży, w związku z czym rozgrywki juniorskie będą zawieszone od 27 marca do 9 kwietnia. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz.512)

16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 546)

d) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w 
Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546 sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”