Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Podokręg Piłki Nożnej Wadowice ogłasza zapisy do turniejów eliminacyjnych U-11 i U-12 o Puchar Prezesa PZPN  Eliminacje odbędą się 17/18 stycznia 2021 roku, dokładny harmonogram i miejsce turnieju zostanie ustalony po zamknięciu zapisów.

Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

W zgłoszeniu proszę wpisać: Puchar Prezesa PZPN + nazwa klubu + kategoria wiekowa (U-11 i/lub U-12). Klub może zgłosić jedną drużyną do danej kategorii wiekowej.
Nie obowiązuje wpisowe.

Ostateczny termin zgłoszeń - do 12 stycznia 2021.

AKF WISŁA BRZEŹNICA w wielkim stylu wygrywa turniej półfinałowy Mistrzostw Polski w kategorii młodzika w wielkim stylu z kompletem punktów i awansowali do rozgrywek finałowych który odbędzie się na początku czerwca. To wielki sukces Naszych zawodniczek, Pana trenera Andrzeja Żądło, mega podziękowania dla rodziców którzy są zawsze z drużyną i ją dopingują. W Kielcach wygrywamy z gospodarzami 3-0, Beniaminkiem Krosno 1-0 oraz FSA Kraków 2-0 Mecze stały na bardzo wysokim poziomie ale tak dobrze grającej Naszej drużyny dawno nie widzieliśmy. WIELKI BRAWA I GRATULACJE BARDZO SIĘ CIESZYMY JESTEŚCIE WIELKIE. 

 

 

Wobec pojawiających się pytań i wątpliwości Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, iż organem uprawnionym do wydawania zaświadczeń o współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Sportowy jest Polski Związek Piłki Nożnej.

Zaświadczenia wydane przez Małopolski Związek Polski Nożnej o członkostwie oraz potwierdzające udział w rozgrywkach w poszczególnych kategoriach wiekowych Klubu nie jest zgodą i dokumentem uprawniającym Klub do organizacji obozów sportowych, ferii, obozów dochodzeniowych, zgrupowań, itp.

Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z § 10 ust. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 roku do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
wyłącznie w przypadku:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) albo zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

oraz

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Jednocześnie zgodnie § 10 ust. 16 ww. Rozporządzenia, okoliczności, o których mowa powyżej potwierdza dokument wystawiony przez:
1) podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji;

albo

2) polski związek sportowy.

W świetle powyższego organem uprawnionym do wydawania zaświadczeń o współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Sportowy jest Polski Związek Piłki Nożnej. Zaświadczenia wydane przez Małopolski Związek Polski Nożnej o członkostwie oraz potwierdzające udział w rozgrywkach w poszczególnych kategoriach wiekowych Klubu nie jest zgodą i dokumentem uprawniającym Klub do organizacji obozów sportowych, ferii, obozów dochodzeniowych, zgrupowań, itp.

Małopolski Związek Piłki Nożnej

W nawiązaniu do licznych pytań, wywołanych publikacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. informujemy, że PZPN wystosował do Ministerstwa Zdrowia prośbę o interpretację przepisów.

Na ten moment kluby chcące uzyskać zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Piłki Nożnej i Małopolskim Związku Piłki Nożnej powinny kierować maile na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W rozporządzeniu wymieniony jest polski związek sportowy, którym w myśl ustawy o sporcie jest wyłącznie PZPN. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, na prośbę zainteresowanego klubu potwierdzi członkostwo i udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN oraz Małopolski ZPN.

Jeśli otrzymamy kolejne informacje z PZPN w ww. sprawach - zamieścimy je na stronie MZPN.

Małopolski Związek Piłki Nożnej

Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice ogłasza nabór kandydatów sędziów piłki nożnej. Zapisy na kurs przyjmowane są w biurze Kolegium Sędziów w Wadowicach ul. Wojtyłów 17 lub drogą elektroniczną na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,  w terminie do 15 stycznia 2021 roku. ( mile widziane kobiety )

ROZPOCZĘCIE KURSU PLANOWANE JEST W LUTY 2021 ROKU.

Dokumenty niezbędne przy zapisie na kurs:

- dokument potwierdzający minimum średnie - zawodowe wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół )

- odręczne podanie o zakwalifikowanie na kurs;

- ankieta kandydata;

- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania (nie musi być lekarz sportowy);

- oświadczenie o niekaralności;

- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;

Wymagania:

- wiek od 16 do 44 lat;

- zamieszkanie teren powiat suski i wadowicki.

Opłata za kurs wynosi 0 zł.( tylko opłata za materiały szkoleniowe - przepisy gry )

W załączeniu ankieta, którą należy wypełnić i przesłać na w/w adres Podokręgu.