Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001
.
obraz

PREZES PODOKRĘGU

Henryk Sochacki

Członek Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Kraków
Przeodniczący Komisji Licencyjnej Małopolska Zachodnia
obraz

Aleksander Cimer

Honorowy Prezes Podokręgu
obraz

Józef Mamoń

V - CE Prezes ds Sportowych
Przewodniczący Komisji ds Bezpieczeństwa
obraz

Zygmunt Sankowski

V - CE Prezes ds Organizacyjnych
Kierownik Biura
Członek Zarządu
obraz

Marian Pamuła

Przewodniczący Komisji Gier
Trener Koordynator
obraz

Tomasz Adamczyk

Przewodniczący Komisji Dyscypliny
obraz

Marek Skrzypczak

Przewodniczący Kolegium Sędziów
obraz

Filip Niewidok

Przewodniczący Komisji Szkolenia
obraz

Kazimierz Walus

Sekretarz Podokręgu
obraz

Jerzy Chylewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
MZPN Kraków
obraz

Eugeniusz Grodecki

Członek Zarządu
obraz

Paweł Szczęsny

Członek Zarządu
obraz

Andrzej Ziemla

Członek Zarządu
.
obraz

Marian Pamuła

Przewodniczący Komisji Gier
obraz

Maciej Romanowski

V - ce Przewodniczący Komisji Gier
obraz

Marek Skrzypczak

Sekretarz Komisji Gier
obraz

Czesław Matlak

Członek Komisji Gier
obraz

Ryszard Orkisz

Członek Komisji Gier
obraz

Kazimierz Grzyb

Członek Komisji Gier
obraz

Zdzisław Pytel

Członek Komisji Gier
obraz

Kazimierz Walus

Członek Komisji Gier
obraz

Zygmunt Sankowski

Członek Komisji Gier
50_lecie
gwozdzie
podokreg
tablo1
tablo_60_ppn
zarzad
zarzad1
zarzad2
zarzad3

 

.
obraz

Tomasz Adamczyk

Przewodniczący Komisji Dyscypliny
obraz

Maciej Romanowski

V - ce Przewodniczący Komisji Dyscypliny
obraz

Zdzisław Pytel

Sekretarz Komisji Dyscypliny
obraz

Ryszard Orkisz

Członek Komisji Dyscypliny
obraz

Eugeniusz Grodecki

Członek Komisji Dyscypliny
obraz

Marian Pamuła

Trener Koordynator
obraz

Jerzy Chylewski

Członek Komisji
obraz

Filip Niewidok

Członek Komisji
.
obraz

PRZEWODNICZĄCY KLUBU SENIORA

Kazimierz Góralczyk

obraz

Aleksander Cimer

V - CE PRZEWODNICZĄCY
obraz

Zygmunt Sankowski

V - CE PRZEWODNICZĄCY
obraz

Zygmunt Dyrcz

Sekretarz Klubu
obraz

Tadeusz Fortuna

Skarbnik Klubu
obraz

Stanisław Pochała

Członek Zarządu
.
obraz

Kazimierz Góralczyk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
obraz

Konrad Brusik

Członek Komisji
obraz

Mieczysław Żyła

Członek Komisji
.
obraz

Józef Mamoń

Przewodniczący Komisji ds Bezpieczeństwa
obraz

Henryk Sochacki

Członek Komisji
obraz

Jerzy Chylewski

Członek Komisji
obraz

Eugeniusz Grodecki

Członek Komisji
obraz

Kazimierz Walus

Członek Komisji