Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

PZPN informuje, że w nawiązaniu do trwającego procesu reorganizacji rozgrywek ligowych i młodzieżowych kobiet, jak również wdrażanych innych projektów rozwoju piłkarstwa kobiecego, w załączeniu przesyłamy stosowną prezentację w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe Regulaminy Rozgrywek ligowych i młodzieżowych na sezon 2019/2020 zostaną zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu PZPN w dniu 12 lipca br.

W przywołanej prezentacji znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące struktury rozgrywek, zasad awansów i spadków oraz innych istotnych informacji na nadchodzącą edycję rozgrywek.