Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001
.
obraz

PRZEWODNICZĄCY KLUBU SENIORA

Kazimierz Góralczyk

obraz

Aleksander Cimer

V - CE PRZEWODNICZĄCY
obraz

Zygmunt Sankowski

V - CE PRZEWODNICZĄCY
obraz

Zygmunt Dyrcz

Sekretarz Klubu
obraz

Tadeusz Fortuna

Skarbnik Klubu
obraz

Stanisław Pochała

Członek Zarządu