Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Podczas pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, które odbyło się dziś w Krakowie przyjęto 21 uchwał, wybrano trzech wiceprezesów i Prezydium Zarządu.

Nowy prezes MZPN Ryszard Kołtun wnioskował na razie o powołanie trzech wiceprezesów. Jerzy Nagawiecki będzie wiceprezesem ds. organizacyjnych, Bartosz Ryt - ds. prawnych, a Jan Kowalczyk - ds. podokręgów MZPN. Kolejni dwaj wiceprezesi mają zostać powołani 7 lipca br.

Do Prezydium Zarządu MZPN wybrani zostali: Ryszard Kołtun (prezes), Paweł Cieślicki, Ewa Gajewska, Artur Główczyk, Zdzisław Kapka, Jan Kowalczyk, Jerzy Nagawiecki, Bartosz Ryt, Krzysztof Szopa, Henryk Sochacki, Andrzej Strumiński, Kazimierz Śliwiński i Jakub Ślusarski. Aż dziewięć osób to nowe twarze w składzie Prezydium Zarządu.

Ewa Gajewska została powołana na nowo utworzoną funkcję Dyrektora Biura Zarządu MZPN.

Ważną zmianą jest powołanie dr. Jakuba Ślusarskiego na funkcję przewodniczącego Kolegium Sędziów MZPN.

Powołani zostali przewodniczący niektórych komisji i wydziałów: Andrzej Godny (Wydział Gier), Andrzej Szmyt (Komisja Ekonomiczno-Finansowa), Jan Popiołek (Komisja ds. Licencji Klubowych), Józef Cichoń (Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich), Artur Krzeszowiak (Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego), Piotr Zawodny (Komisja ds. Futsalu), Andrzej Strumiński (Komisja ds. Oznaczeń), Marek Ostręga (Rada Seniorów).

Kazimierz Śliwiński został ustanowiony Pełnomocnikiem Prezesa MZPN ds. reaktywacji Podokręgu Kraków.

Powołany został skład osobowy Wydziału Dyscypliny MZPN i Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN.
Do WD MZPN weszli: Mariusz Gajewski (przewodniczący), Mirosław Szulc (wiceprzewodniczący), Łukasz Horośko (wiceprzewodniczący) oraz Wojciech Batko i Przemysław Nogieć (członkowie).
W składzie ZKO MZPN znaleźli się: Marek Miarczyński (przewodniczący), Michał Burdajewicz, Jacek Gucwa, Joanna Kowalska, Radosław Kowalski, Józef Król, Konrad Lembas, Bogusław Machynia, Paweł Przybyło, Jerzy Warchala, Mateusz Weredyński.

Ponadto powołano Zespół ds. zmiany Statutu MZPN i Zespół ds. przygotowania obchodów jubileuszu 110-lecia MZPN. Pracami zespołów pokieruje wiceprezes ds. organizacyjnych Jerzy Nagawiecki.

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu MZPN ustalono na 7 lipca br.


Zarząd na nową kadencję. Zdjęcie wykonano podczas pierwszego posiedzenia Zarządu.    Fot. Andrzej Godny