Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Wydział Gier MZPN informuje kluby, że nastąpiła istotna zmiana w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Zgodnie z Uchwałą nr IV/59 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN odnośnie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników postanawia się, co następuje:

Artykuł 3, ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w zakresie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie, organem uprawnionym do określenia jego wysokości jest Piłkarski Sąd Polubowny PZPN.

Dotąd ekwiwalent obliczały komisje utworzone przy Wojewódzkich ZPN.

Pełna uchwała TUTAJ