Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

W całej Polsce trwa walka z koronawirusem oraz negatywnymi skutkami, które pandemia wywołała i wywoła w życiu gospodarczym oraz społecznym.

Wśród dotkniętych nimi są także piłkarskie kluby, akademie i szkółki. Mogą one skorzystać z tzw. tarczy antykryzysowej, czyli pomocy przygotowanej przez państwo.

Przypomnijmy, że jeszcze w marcu specjalny pakiet pomocowy dla polskiej piłki o wartości 116 milionów złotych przygotował Polski Związek Piłki Nożnej. Obejmuje on wszelkie aspekty działalności piłkarskiej i skupia kilka projektów. Szczegóły można znaleźć POD TYM LINKIEM

Warto też zainteresować się (i skorzystać) z ulg, zwolnień, dofinansowań i pożyczek oferowanych przez państwo i jego instytucje. Przepisy antykryzysowe są skierowane do przedsiębiorców (także tych prowadzących szkółki piłkarskie), ale również do organizacji pozarządowych, takich jak stowarzyszenia (także zwykłe), fundacje czy kluby sportowe. Na co mogą liczyć?

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS
Przysługuje ono za okres od marca do maja 2020 roku (jeśli ktoś opłacił już składkę/składki za marzec może ubiegać się o jej zwrot). Co ważne – w przeciwieństwie do kilku innych form pomocy, płatnik (firma, także jednoosobowa, lub organizacja pozarządowa) w tym przypadku nie musi wykazywać, że znalazł się w trudnej sytuacji. Wszystkie szczegóły dotyczące zwolnienia ze składek można znaleźć POD TYM LINKIEM

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB, KTÓRE WYKONUJĄ UMOWY CYWILNOPRAWNE
Wielu trenerów pracuje w klubach i szkółkach na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. Mogą się oni ubiegać o tak zwane świadczenie postojowe, które zrekompensuje utratę przychodów. Szczegóły dotyczące tego, kogo ono dotyczy oraz co zrobić i jakie trzeba spełniać warunki, by się o nie ubiegać można znaleźć POD TYM LINKIEM

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Również właściciele szkółek, prowadzący działalność gospodarczą mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie rekompensujące utratę przychodów. Najważniejszym kryterium jest spadek przychodu w danym o co najmniej 15 procent w porównaniu z miesiącem poprzednim. Więcej szczegółów można znaleźć POD TYM LINKIEM

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na stosunku pracy, jak i współpracowników na tzw. zleceniach, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Wsparcie obejmuje okres nie dłuższy niż trzy miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku (włącznie). Nie ma wskazania minimalnego procentu wsparcia. Są za to trzy górne limity wsparcia, zależne od stopnia spadku przychodów. Szczegóły i wniosek dla organizacji pozarządowej można znaleźć POD TYM LINKIEM
dla przedsiębiorcy POD TYM LINKIEM

Co ważne – o terminach przyjmowania wniosków decydują tu poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy. Mogą się one więc różnić w różnych PUP-ach.

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY
Mikroprzedsiębiorcy (czyli osoby zatrudniające od 0 do 9 pracowników) mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może zostać umorzona pod warunkiem, że pożyczkobiorca będzie prowadził działalność trzy miesiące od daty podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Szczegóły i wniosek można znaleźć POD TYM LINKIEM

To tylko wybrane najważniejsze i mogące cieszyć się największą popularnością w środowisku piłkarskim propozycje pomocy. Więcej mechanizmów i szczegółów znajdą Państwo na stronach internetowych rządu, ZUS-u, Powiatowych Urzędów Pracy i w serwisie praca.gov.pl
pzpn.pl (Szymon Tomasik)